KURULUŞ AMACIMIZ

Kadın ortaklarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini koruyarak sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Bu amaç için kurucu üyelerimiz ile birlikte Konya İli Çumra ilçesinde S.S.SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞAL VE ADİL YAŞAMI DESTEKLEYEN KADIN GİRİŞİM VE ÜRETİM KOOPERATİFİNİ kurmuş bulunmaktayız.

Kurucu Üyelerimiz;

Songül KILIÇ (Kooperatif Başkanı)

Ebru Karakaş (Kooperatif Kurucu Üye)

Merve Erkoyuncu (Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeliz İnce (Kooperatif Kurucu Üye)

Nermin Kılıç (Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi)

Hatice Karadağ (Kooperatif Kurucu Üye)

Suna Özmen (Kooperatif Üye)

Hamide Nur Özen

MİSYONUMUZ

Dünya’daki tüm canlılarla barışık, ekolojik ve bilimsel kurallara bağlı, sağlıklı üretim yapmak.

 VİZYONUMUZ

  Ülkemize ve tüm dünyaya örnek olacak şekilde, çevreye uyumlu, doğal ve  adil yaşamı destekleyen üretim anlayışı ile sürdürülebilir, uzun ömürlü, inovatif, akılcı, geliştirilebilir lider bir kadın kooperatif halini almak

NEDEN ANATOLİKON.COM

Anatolikon Merkezi Emirdağ yakınlarındaki eski Amorium kenti idi. İlk defa 669'da ismi geçmektedir. Orta Anadolu'da eski Oriens eyaletini kapsamaktaydı. Bizans İmparatorluğu döneminde Orta Anadolu'nun bir kısmı, imparatorluğun merkezinin doğuda olmasından kaynaklanan doğu askeri idari birimi ya da Anatolikon Theması olarak adlandırılmaktaydı. Anatolikon Theması Afyon, Isparta, Konya, Kayseri ve İçel yörelerini kapsamaktaydı. Osmanlı döneminde ise Anadoli veya Anadolu, merkezi Amasya olan ve Sivas ve Kastamonu' yu kapsayan bir eyaletin adıdır. 19. yüzyılda genel anlamda imparatorluğun Asya kıtasında kalan ve Türklerle meskun olan bölgesini tanımlamak için kullanılmıştır. Anadolu sözcüğü’nün kökeni olarak kabul edilmektedir. Bizlerde bu isimle Anadolunun bakir topraklarında el emeği göz nuru ile ürettiğimiz kadın kooperatifi ürünlerimizi bu isimle satışa sunmaktayız.

Mevlana Kalkınma Ajansı

AB üyelik sürecinde Türkiye'nin bölgeler arası gelir ve gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları kapsamında, 2006 yılında 5449 sayılı kanun ile kalkınma ajansı kurulmasına karar verildi. Bugüne kadar tüm Türkiye’de 26 tane kalkınma ajansı kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye'de kalkınma ajanslarının koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2009 yılı Eylül ayından itibaren Konya ve Karaman’da hizmet veren, Türkiye’de kurulmuş 26 kalkınma ajansından biridir. MEVKA bölgedeki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ana gayesiyle çeşitli konularda raporlar hazırlamakta, Bölge Planının hazırlanmasında koordinasyon görevini yürütmekte ve bölge için önemli konularda çeşitli destek mekanizmaları kullanmaktadır.  MEVKA’nın kültür, turizm ve tanıtım konusunda yaptığı çalışmalar, komisyonlar marifetiyle ve hizmet alımı yolu ile hazırlattığı raporlar bölgenin gelişmişliğine katkı sunmaktadır. Ajans ayrıca Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri kanalıyla bölgenin tanıtımı için yapılan faaliyetlere vurgu yapmak, Konya ve Karaman illerine sağladığı teknik destek, doğrudan faaliyet destekleri, mali destekler ve güdümlü proje destekleri hakkında bilgi vermektir.

www.anatolikon.com e-ticaret sitesi MEVKA’nın sunduğu teknik destek kapsamında faaliyete geçmiştir.

Mevlana Kalkınma Ajansı web sitesi : https://www.mevka.org.tr/